APOSTİL

Bir belgenin başka bir ülkede geçerliliğini sağlamak için, belgenin gerçek olduğunun resmi makamlarca onaylanmasıdır. 5 Ekim 1961 Lahey Konvansiyonu ile Apostil kuralları belirlenmiş olup, bu sözleşmeye taraf olan ülkeler için geçerli olan bir sistemdir. Apostile taraf olmayan ülkeler için, farklı resmi onaylar gereklidir. Apostilin başlığı Fransızca olarak Apostille ( Convention de La Hay edu 5 Octobre 1961) yazması zorunludur.

Apostil 10 maddeden oluşur ve aşağıdaki bilgileri içermelidir. Birinci bölümde belge hakkındaki bilgiler yer alır. ONAY bölümünde ise belgenin gerçekliğini onaylayan resmi makam, tarih, yer bilgileri yer alır.

1- Belgeyi düzenleyen ülke adı

2- Belgeyi imzalayan kişinin adı

3- Belgeyi imzalayan kişinin sıfatı

4- Belgedeki mührün hangi makama ait olduğu

5- Onaylandığı yer

6- Onaylandığı tarih

7- Apostil düzenleyen makam

8- Apostil numarası

9- Apostili düzenleyen makamın mührü

10- Apositili düzenleyen yetkilinin imzası

Apostil onayı belge içeriğindeki bilgilerin doğruluğunu onaylamaz. Belgenin gerçek olduğunu onaylar. İçerikteki bilgilerin doğruluğu veya yanlışlığı, belgeyi düzenleyen makamla ilgilidir. Apostil onayı ise, belgeyi düzenleyen makamın resmi ve gerçek olduğunu onaylar ve Apostile taraf olan herhangi bir ülkede, bu belgenin geçerliliği sağlanmış olur. Türkiye’de Apostil onaylarını Kaymakamlıklar ve Adliyeler yapmaktadır.

Yurtdışından Apostil onayı yaptırılmış olarak gelen belgelerin Türkiye’de kullanılabilmesi için, Noter Yeminli Tercüme ve gerekirse Noter Onayı da yaptırılır. Noter Onayı istenen belgeler genellikle Mahkeme Kararları, Vekaletnameler, Doğum Belgeleri, Bekarlık Belgeleri, Diploma, Transkript vb. bir çok belgeler sayılabilir. Özellikle Türkiye’de evlilik yapmak isteyen yabancı uyruklu kişilerin Doğum Belgesi ve Bekarlık belgesi ile varsa önceki evliliklerinden boşandıklarını gösteren Mahkeme Kararlarında mutlaka Apostil Onayı istenir. Apostil onaylı olarak alınan bu belgeler Noter Yeminli Tercüme Büroları tarafından, Noter Yeminli Tercüman vasıtası ile tercüme edilerek, Noter Onayı yaptırılıp, ilgili Nikah Dairesine sunularak randevu alınır. Yine YÖK kurumuna denklik almak için sunulacak olan Diploma ve Transkript belgelerinde de Apostil onayı gereklidir. Aynı prosedür burada da geçerlidir.

Türkiye’den herhangi bir kurumdan alınmış belgelerin, farklı bir ülkeye Apostil onaylı olarak ibrazı istenmişse; Türkçe belge Noter Yeminli Tercüme Bürosu tarafından Yeminli Tercüman vasıtası ile çevirisi yapılıp, Noter Onayı alındıktan sonra Kaymakamlıktan Apostil yaptırılarak, ilgili ülkedeki ilgili makama ibraz edilebilir.

Etiketler: 

Bozok Yeminli Tercüme Hizmetleri whatsapp numarası