AZERİCE TERCÜME / AZERİCE ÇEVİRİ

Azerbaycan resmi dili Azerbaycan Türkçesi’dir. Günümüzde yaygın yanlış kullanımı ile Azerice olarak adlandırılmaktadır. Bir millet iki devlet kavramının da ifade ettiği üzere Azerbaycan Türkçesi ile Türkiye’de konuşulan Türkçe aynı dil olup, lehçe farklılığını yansıtmaktadır. Türkiye’de yaşayan birisi Azerice kelimeleri çok rahat anlayabilmektedir. Azerice sözlük taraması yapıldığında bu durum rahatlıkla anlaşılabilir. Aynı kültürü taşıyor olmamızdan kaynaklı olarak Azerice türkülerAzerice deyimlerAzerice atasözleri Türkiye ve Azerbaycan’da hemen hemen aynıdır.Azerbaycan dili Sovyet döneminde kiril alfabesi ile yazılmış olsa da günümüzde latin alfabesi ile kullanılmaktadır.

Azerice Çeviri, Azerice Tercüme, Azerice Yeminli Tercüme, Azerbaycan Tercüme, Azerice Tercüman Ankara, Azerice Tercüman İstanbul, Azerice Teknik Tercüme, Azerice Teknik Çeviri, Azerice Noter Yeminli Tercüme, Azerice Sözlü Tercüme, Kızılay Azerice Tercüme, Azerice Hukuki Tercüme,

Azerice ve Türkçe köken olarak aynı olsa da, iki dil arasında resmi olarak çeviri ihtiyacı vardır. Azerice Türkçe ve Türkçe Azerice çeviriler, Bozok tercümenin Yeminli Azerice Tercümanları tarafından yapılmaktadır.

Özellikle Azerice doğum belgesi tercümesi, Azerbaycan Pasaport tercümesi, Azerice diploma tercümesi, Azerice transkript tercümesi, Azerice karne tercümesi gibi Yeminli Tercüme gerektiren dokümanlar, tarafımızdan tercüme edilmektedir. Noter tasdiki de gerektiren bu belgeler Azerice Türkçe Noter Yeminli Tercüman tarafından yapılmaktadır.

Bunun yanında mahkeme kararı tercümesi, sözleşme tercümesi, beyanlar, vekaletnameler, taahhütnameler, muvafakatnameler gibi Hukuki Azerice Tercüme alanındaki dokümanlardır.

Türkiye’de yapılacak evlilikler için Nikah dairelerinin istemiş oldukları Azerice Doğum Belgesi ve Azerice Bekarlık Belgesi, Azerbaycan Cumhuriyeti resmi makamları tarafından Apostil onayı yaptırılarak getirilmedir. Apostil onayı yapılmış halde gelen bu evraklar Bozok Tercüme’nin Azerice Türkçe Noter Yeminli Tercümanı  tarafından tercüme edilerek, Noterden tasdiki yapılır ve ilgili nikah dairesine, nikah tarihi almak üzere sunulur.

Türkiye’de Yüksek Öğretim Kurumu’na denklik başvurusu için sunulan Azerice Diploma ve Azerice Transkriptlerin de Apostil onayları yapılmış olmalıdır. Yine aynı şekilde tercümeleri ve noter onayları yapıldıktan sonra YÖK’e denklik için başvuru yapılabilir.

Bunların dışında burada belirtemediğimiz her alanda Teknik Azerice tercümeler, Ticari, Hukuki, Akademik, Tıbbi Azerice tercümeler de uygun fiyatlarla yapılmaktadır.

Diğer dillerde olduğu gibi Azerice Türkçe tercüme ve Türkçe Azerice tercüme fiyatları da yazılı olanlarda 1000 karakter üzerinden değerlendirilir. Bin karakter bir sayfaya eşdeğer olup, Azerice tercüme fiyatları bu esas üzerinden belirlenir. Sözlü/Ardıl çeviriler ise saatlik ya da günlük olarak hesaplanabilir.

 

Etiketler: 

Bozok Yeminli Tercüme Hizmetleri whatsapp numarası