ERMENİCE TERCÜME / ERMENİCE ÇEVİRİ

Ermenice, Hint-Avrupa dillerindendir. Ermeni Alfabesi ile yazılır. MÖ. 5. yüzyılda oluşturulmuş olup antik dillerdendir. Ermenistan Resmi Dili’dir. Günümüzde Ermenistan, Türkiye, Ortadoğu, Avrupa gibi yerlerde yaklaşık 6 milyon kişi tarafından kullanılmaktadır.

Ermenice Türkçe Tercüme veya Türkçe Ermenice Tercüme çok yoğun olarak kullanılmamakla birlikte bazı alanlarda çeviri ihtiyacı olabilmektedir. Bireysel bir takım evrakların çevirileri, Pasaport, Diploma, Doğum Belgesi, Ehliyet gibi bireysel Ermenice Belge Çevirisi yapılmaktadır. Ayrıca geçmiş dönemlerden kalma tarihi nitelikteki Ermenice Belgelerin çevirileri yapılmaktadır. Türkiye ile Ermenistan arasında ticari ilişkilerin durgun olması, Ermenice Türkçe Çeviri alanlarını daraltmaktadır. Buna rağmen Mahkeme Kararı, Vekaletname, Taahhütname, Muvafakatname, Sağlık Raporu, Hasta Raporu, Diploma, Transkript, Sürücü Belgesi, Doğum Belgesi, Ölüm Belgesi gibi burada sayamadığımız başkaca konu başlıklarında da Ermenice Türkçe Tercüme ve Türkçe Ermenice Tercüme Hizmeti vermekteyiz.

Ermenice belgelerin çevirileri Noter Yeminli Ermenice Tercüman tarafından yapılmaktadır. Özellikle Ermenice Tercüme İstanbul ve Ermenice Tercüme Ankara şubelerimiz başta olmak üzere tüm şehirlerimize bu hizmeti vermekteyiz. Belgelerinizi tarafımıza ulaştırmanız halinde, size en uygun çözümleri sağlamaktayız. Ofislerimize gelmeden de bu hizmeti alabilirsiniz. Ermenice Tercüme Evraklarınızın, Yeminli Çevirilerini yapıp, gerekli ise noter onayı da yaparak adresinize kargo ile ücretsiz bir şekilde iletmekteyiz.

Ermenice Tercüme Fiyatları, belge ve içeriklere göre belirlenmektedir.

Ermeni Harfleri, küçük ve büyük harflerle yazımı ve Parantez içinde bu harflerin Batı Ermenicesindeki okunuşları aşağıda yer almaktadır

աԱ (Ayp)

բԲ   (Pen)

գԳ  (Kim)

դԴ  (Ta)

եԵ   (Yeç)

զԶ   (Za)

էԷ    (E)

ըԸ    (It)

թԹ   (To)

ժԺ   (Je)

իԻ   (İni)

լԼ    (Lün)

խԽ  (He)

ծԾ   (Dza)

կԿ   (Gen)

հՀ   (Ho)

ձՁ   (Tza)

ղՂ   (Ğad)

ճՃ   (Ce)

մՄ   (Men)

յՅ    (Hi)

նՆ   (Nu)

շՇ    (Şa)

ոՈ    (Vo)

չՉ    (Ça)

պՊ   (Be)

ջՋ    (Çe)

ռՌ   (Ra)

սՍ    (Se)

վՎ   (Vev)

տՏ   (Dün)

րՐ    (Re)

ցՑ    (Tzo)

ւՒ    (Hün)

փՓ   (Pür)

քՔ    (Ke)

օՕ    (O)

ֆՖ    (F)

Etiketler: 

Bozok Yeminli Tercüme Hizmetleri whatsapp numarası