HİNTÇE TERCÜME / HİNTÇE ÇEVİRİ  

Hintçe, Hint-Avrupa dil ailesinin Hint grubundandır. Urduca ile benzerlik gösteren bir dildir. Hindistan’ın resmi dili ve anadili olmakla birlikte İngilizce de resmi dil olarak kullanılır. Ayrıca birçok yerel dil mevcuttur. Günümüzde Hindistan nüfusunu göz önüne aldığımızda milyonlarca kişi tarafından konuşulduğunu görebiliriz.

Hintçe Çeviri, Hintçe Tercüme, Hintçe Yeminli Tercüme, Hintçe Yeminli Çeviri, Hintçe Tercüman Ankara, Hintçe Tercüman İstanbul, Hintçe Noter Yeminli Tercüme, Kızılay Hintçe Tercüme, Hintçe Hukuki Tercüme, Hintçe Tercüman

Her geçen zamanda Hintçe Çeviri noktasında talep artmaktadır. Her alanda gelişen ticari ve kültürel ilişkiler diğer ülkelerle olduğu gibi Hindistan ile de gelişmekte ve bu durum tercüme sektörüne de yansımaktadır. Hintçe Tercüme hususunda Bozok Tercüme olarak, Yeminli Hintçe Tercüman kadromuz ile hizmet vermekteyiz.

İlaç prospektüsleri, İlaç tanıtımları, Medikal araç-gereçler, Medikal donanımlar, Medikal cihazlar, İlaç patentleri, Tıbbi belgeler, Tıbbî araç – gereçler, Tıbbi makaleler, Alternatif Tıp alanında çalışmalar, Tıbbi ürün lisansları, Sağlık sertifikaları, Medikal yayınlar, Klinik deneyler, Sağlık raporları gibi konu başlıklarında Hintçe Türkçe Tıbbi Tercüme ve Türkçe Hintçe Tıbbi Çeviri hizmeti vermekteyiz.

Mahkeme Kararları, Vekâletnameler, Distribütörlük Sözleşmeleri, Dilekçeler, Beyanlar, Mevzuatlar, Şartnameler, Tebliğler, Hukuki Sözleşmeler, Ticari Anlaşmalar, Uluslararası Anlaşmalar, Kararlar, Mevzuatlar, Yönetmelikler, Dava Dilekçeleri, Toplantı Tutanakları gibi konu başlıklarında Hintçe Türkçe Hukuki Tercüme ve Türkçe Hintçe Hukuki Çeviri hizmeti vermekteyiz.

Analiz Sertifikaları, Faturalar, İmza Sirküleri, Bilançolar, İhale Şartnameleri, Ürün Tanıtım Bilgileri, Kurumlar Vergisi Beyannameleri, Spesifikasyonlar, Ticaret Sicil Gazeteleri, Hesap Ekstreleri, Gelir tabloları, Sigorta Poliçeleri, Sertifikalar, Formlar, Beyannameler, Davetiyeler, Taahhütnameler, Kurul kararları gibi konu başlıklarında Hintçe Türkçe Ticari Tercüme ve Türkçe Hintçe Ticari Çeviri hizmeti vermekteyiz.

Teknik Şartname, Teknik – Mekanik Cihaz Tercümeleri, Teknik Resim ve Çizim Tercümeleri, Laboratuvar Sistemleri, Teknik Kitapçık Tercümeleri, Kurulum Tercümeleri, Teknik Belge Tercümeleri, Elektrik /Elektronik alet tercümeleri, Tablo ve Gösterim Tercümeleri, Lisans ve Patent Tercümeleri gibi konu başlıklarında Hintçe Türkçe Teknik Tercüme ve Türkçe Hintçe Teknik Çeviri hizmeti vermekteyiz.

Bunların dışında tüm bilim dallarında gerçekleştirilen Araştırma, Makale, Tez, Rapor, Ödev gibi Akademik alandaki çalışmalarınızın çevirileri, profesyonel ve akademik personelden oluşan Hintçe tercümanlarımız tarafından yapılmaktadır. Her türlü akademik metin, konusunda uzman ve deneyimli yeminli Hintçe tercümanlarımız tarafından doğru terminoloji seçimi ve oluşturulması konusunda hassasiyet gösterilerek ve zamanında teslim ilkesi ile tercüme edilmektedir.

Hintçe Tercüme Ankara, Hintçe Tercüme İstanbul ve Hintçe Tercüme Bursa şubelerimiz başta olmak üzere, Türkiye’nin her noktasında bu hizmetimizden yararlanabilirsiniz. Mail yoluyla veya telefonla arayarak bilgi ve fiyat alabilirsiniz. Hintçe Tercüme Fiyatları, bin karakter birim fiyat üzerinden hesaplanmaktadır.

 

Etiketler: 

Bozok Yeminli Tercüme Hizmetleri whatsapp numarası