HIRVATÇA TERCÜME / HIRVATÇA ÇEVİRİ

Hırvatça Tercüme; Hırvatça Hint-Avrupa dil grubundan Slav Dillerinden olan Hırvatça yine aynı adı taşıyan Hırvatların konuştuğu bir dildir. Sırpça, Boşnakçanın da dahil olduğu Sırp-Hırvat dilinin standart bir formu olarak kabul edilmektedir. Hırvatistan’ın resmi dilidir.

Bozok Tercüme olarak, Noter Yeminli Hırvatça Tercüman kadromuz ile her konuda Hırvatça Çeviri Hizmeti vermekteyiz. Teknik, Ticari, Hukuki, Edebi, Akademik, Ardıl, Simultane, Noter Yeminli, bireysel, web sitesi, katalog, kullanım kılavuzu, öğrenci tezleri vb. tüm konularda Hırvatça Türkçe Tercüme ve Türkçe Hırvatça Çeviri hizmetleri, tarafımızdan sağlanmaktadır.

Mahkeme Kararları, Vekâletnameler, Hukuki Makaleler, Uluslararası Anlaşmalar, Toplantı Tutanakları, Veraset İlamları, Tutanaklar, Tebliğler, Mevzuatlar, Dava Dilekçeleri, Ticari Sözleşmeler, Anlaşmalar, Distribütörlük Sözleşmeleri, Şartnameler, Hukuki yazışmalar gibi hukuki alandaki tüm konularda Hırvatça Hukuki Çeviri hizmeti vermekteyiz.

Hırvatça tercüme

Kurumlar Vergisi Beyannameleri, İhale Dokümanları, İhale Şartnameleri, Akreditifler, Beyannameler, Bilançolar, Ticaret Sicil Gazeteleri, Gelir Bilanço Tabloları, Faturalar, Analiz Sertifikaları, Şartnameler, Spesifikasyonlar, Poliçeler, Raporlar, Banka Hesap Cüzdanları, Hesap Ekstreleri, Ruhsatlar gibi ticari alandaki tüm konularda Hırvatça Ticari Tercüme hizmeti vermekteyiz.

Doktor raporları, Ameliyat raporları, Hastane raporları, Hasta raporları, Araştırma raporları, Medikal cihazlar, Sağlık sertifikaları, Tahlil sonuçları, Tıbbi makaleler, Tıbbi belgeler, Reçeteler, Bilimsel makaleler, Klinik raporlar, Tıbbî araç – gereçler gibi tıbbi alandaki tüm konularda Hırvatça Tıbbi Çeviri hizmeti vermekteyiz.

Teknik Şartnameler, Teknik Eğitim Tercümesi, Teknik Resim ve Çizimler, Teknik Kitapçık Tercümeleri, Teknik Belge Tercümeleri, Makine Tercümeleri, Tablo ve Gösterim Tercümeleri, Teknik – Mekanik Cihaz Tercümeleri gibi teknik alandaki tüm konularda Hırvatça Teknik Tercüme hizmeti vermekteyiz.

Akademik Tercümeler, Araştırma Tercümeleri, Bilimsel Tercümeler, Diploma Tercümeleri, Kurs Belgeleri Tercümeleri, Sınav Belgeleri Tercümeleri, Okul Evrakları Tercümeleri, Tez Tercümeleri, Proje Tercümeleri, Sunum Tercümeleri, Öğrenci Belgeleri gibi akademik alandaki tüm konularda Hırvatça Akademik Çeviri hizmeti vermekteyiz.

Hırvatça Sözlü Tercüme hizmeti, deneyimli ve konusunda uzman Yeminli Hırvatça Tercüman tarafından verilmektedir.  Tercüme Fiyatları, 1000 karakter birim fiyat üzerinden hesaplanmaktadır.

Hırvatça Tercüman Ankara, Hırvatça Tercüman İstanbul ve Hırvatça Tercüme Bursa şubelerimiz başta olmak üzere, tüm şehirlerimizde bu hizmetten yararlanabilirsiniz. Belgelerinizi e-mail, whatsapp veya kargo yoluyla bize ulaştırmanız halinde, fiyatlandırmasını yapıp, Hırvatça Çevirilerini yapabiliriz. Eğer gerekli ise, Noter tasdiklerini ve Apostil onaylarını da sizin adınıza yaparak, adresinize kargo ile ücretsiz olarak gönderebiliriz.

 


Ankara

Meşrutiyet Mah, Meşrutiyet Cad.
No: 11 Daire: 12, Kat: 3, Kızılay/Ankara
TEL: +90 312 425 01 75
GSM: +90 537 215 81 48

İstanbul

Levent 199 Plaza Esentepe Mah. Büyükdere Cad.
No: 199 Şişli - İstanbul
TEL : +90 212 403 54 80
GSM: +90 537 215 81 48

Bursa

Fatih Sultan Mehmet Bulvarı Cumhuriyet Mahallesi
Cadde224 Sitesi A Blok No.41/A Nilüfer – Bursa
TEL : +90 224 909 81 17
GSM: +90 537 215 81 48


+