İBRANİCE TERCÜME / İBRANİCE ÇEVİRİ

İbranice Noter Yeminli Tercüme; İsrail’in resmi dili olan İbranice, Sami dillerindedir. İbrani Alfabesi 22 harften oluşup, sağdan sola doğru yazılan kadim dillerden biridir. İsrail dışında farklı ülkelerdeki Yahudiler tarafından da konuşulmaktadır.

Noter Yeminli İbranice Tercüman kadromuz tarafından yapılmaktadır. Konusunda uzman ve deneyimli olan İbranice Tercümanlarımız ile Akademik, Edebi, Ticari, Teknik, Tıbbi alanlarda bu hizmeti vermekteyiz. Diploma, Pasaport, Kimlik, Ehliyet, Doğum Belgesi, Nüfus Kayıt Örneği, Evlenme Belgesi, Sınav Belgeleri gibi birçok bireysel bazlı evrakların İbranice Tercümeleri Bozok Tercüme güvencesi ile yapılmaktadır.

İbranice Ticari Tercüme alanında; Analiz Sertifikaları, İhale Dosyaları, İhale Şartnameleri, Kurumlar Vergisi Beyannameleri, Gelir tabloları, Bilanço Tabloları, Beyannameler, Faturalar, Hesap Ekstreleri, Davetiyeler, Spesifikasyonlar, Sertifikalar, Sözleşmeler, İmza Sirküleri, Yönetmelikler, Kurul kararları ve burada belirtemediğimiz tüm başlıklarda İbranice Ticari Çeviri Hizmeti vermekteyiz.

İbranice Tıbbi Çeviri alanında; Doktor Raporları, Araştırma Raporları, Bilimsel Makaleler, Ameliyat Raporları, Adli Tıp Raporları, Reçeteler, Hastane raporları, Sağlık sertifikaları, Sağlık Raporları, İlaç Prospektüsleri, Medikal Araç-Gereçler, Medikal Cihazlar, Tıbbi Belgeler, Tıbbi Makaleler, Patent Başvuruları, İlaç Katalogları ve burada belirtemediğimiz tüm başlıklarda İbranice Tıbbi Çeviri Hizmeti vermekteyiz.

İbranice Hukuki Çeviri alanında; Mahkeme Kararları, Vekâletnameler, Dava Dilekçeleri, Distribütörlük Sözleşmeleri, Toplantı Tutanakları, Uluslararası Anlaşmalar, Beyanlar, Hukuki Sözleşmeler, Ticari Sözleşmeler, Şartnameler, Mevzuatlar, Ruhsatlar, Tutanaklar, Tüzükler, Hukuki Makaleler ve burada belirtemediğimiz tüm başlıklarda İbranice Hukuki Çeviri Hizmeti vermekteyiz.

İbranice Teknik Tercüme alanında; Teknik Şartname Tercümeleri, Makine Tercümeleri, Teknik Kitapçık Tercümeleri, Kurulum Tercümeleri, Deney Tercümeleri, Rapor Tercümeleri, Lisans ve Patent Tercümeleri, Teknik – Mekanik Cihaz Tercümeleri, Teknik Resim ve Çizim Tercümeleri, Teknik Belge Tercümeleri, Tablo ve Gösterim Tercümeleri ve burada belirtemediğimiz tüm başlıklarda İbranice Hukuki Çeviri Hizmeti vermekteyiz.

İbranice Tercüme İstanbul, İbranice Tercüme Ankara ve İbranice Tercüme Bursa başta olmak üzere, Türkiye’nin her noktasında İbranice Çeviri Hizmeti vermekteyiz. Bunların dışında İbranice Sözlü Tercüme ve Simultane Tercüme Hizmeti de verilmektedir.

İbranice Tercüme Fiyatları bin karakter birim fiyat üzerinden hesaplanmaktadır. Yoğun hacimli tercüme projelerinizde toplam fiyatlandırma da yapılabilir.

İbranice tercüme

İbrani Alfabesi

אalef
בbet
גgimel
דdalet
הhe
וvav
זzayın
חkhet
טtet
יyud
כךkaf
לlamed
מםmem
נןnun
סsameh
עayın
פףpe
צץtsadik
קkuf
רreş
שsin
תtav

 

İbranice Sayılar – İbranice Rakamlar

אפס0
אחד1
שני2
שלוש3
ארבעה4
חמש5
שש6
שבע7
שמונה8
תשע9
עשר10

 

 


Ankara

Meşrutiyet Mah, Meşrutiyet Cad.
No: 11 Daire: 12, Kat: 3, Kızılay/Ankara
TEL: +90 312 425 01 75
GSM: +90 537 215 81 48

İstanbul

Levent 199 Plaza Esentepe Mah. Büyükdere Cad.
No: 199 Şişli - İstanbul
TEL : +90 212 403 54 80
GSM: +90 537 215 81 48

Bursa

Fatih Sultan Mehmet Bulvarı Cumhuriyet Mahallesi
Cadde224 Sitesi A Blok No.41/A Nilüfer – Bursa
TEL : +90 224 909 81 17
GSM: +90 537 215 81 48


+