İTALYANCA TERCÜME / İTALYANCA ÇEVİRİ

İtalyanca, Hint-Avrupa dil grubunun Romen dilleri kolundandır. İtalya’nın resmi dilidir. İtalya ve İsviçre’nin bir kısmında konuşulmaktadır.

İtalyanca Çeviri, İtalyanca Tercüme, İtalyanca Yeminli Tercüme, İtalyanca Yeminli Çeviri, İtalyanca Tercüman Ankara, İtalyanca Tercüman İstanbul, İtalyanca Noter Yeminli Tercüme, Kızılay İtalyanca Tercüme, İtalyanca Tercüman, İtalyanca Teknik Tercüme, İtalyanca Tercüme Büro

İtalyanca, çeviri sektöründe oldukça yaygın kullanılan dillerden biridir. Teknik, Akademik, Ticari, Hukuki, Tıbbi, Edebi, Sanatsal gibi birçok konu başlıklarında İtalyanca Türkçe Tercüme ve Türkçe İtalyanca Tercüme yoğun olarak yapılmaktadır. Bireysel bazlı evraklardan Pasaport, Kimlik, Diploma, Ehliyet, Doğum Belgesi, Nüfus Kayıt Örneği gibi evraklar, İtalyanca Tercüme olarak en çok çevirisi yapılan evraklardandır. İtalya konsolosluğu ve İtalya Elçiliği için hazırlanacak evraklarda, Türk menşeli belgelerde Apostil onayı aranır. Apostil onaylı olarak çevirileri yapılıp, Noter onayı ve tekrar Apostil yapılması gereklidir.

İTALYANCA TEKNİK TERCÜME / TEKNİK ÇEVİRİ

Teknik konularda oldukça yoğun İtalyanca Çeviri işlemleri olmaktadır. Bu tür çeviriler uzmanlık gerektiren konular olduğundan;  akademisyen, mühendis, ilgili teknik konusunda uzman İtalyanca Teknik Tercüman kadromuz tarafından büyük bir titizlikle bu hizmet verilmektedir. Teknik Kitapçıklar, Makine Tercümeleri, Teknik Resim ve Çizimler, Teknik Belgeler, Teknik Şartnameler, Teknik Dokümanlar, Teknik Raporlar, Tablo ve Gösterim Tercümeleri, Elektrik-Elektronik Aletler, Lisans ve Patentler gibi teknik içerikte burada belirtemediğimiz tüm konu başlıklarında İtalyanca Teknik Çeviri hizmeti vermekteyiz.

İTALYANCA HUKUKİ TERCÜME / HUKUKİ ÇEVİRİ

Ulusal ve Uluslararası hukuk konusunda uzman olan İtalyanca Hukuki Tercüman kadromuz tarafından verilen yazılı tercüme hizmetleridir. Mahkeme Kararları, Vekâletnameler, Ticari Sözleşme ve Anlaşmalar, Mevzuatlar, Toplantı Tutanakları, Yönetmelikler, Hukuki makaleler, Dava Dilekçeleri, Distribütörlük Sözleşmeleri, Şartnameler, Tebliğler, Dilekçeler, Hukuki ve Uluslararası Anlaşmalar gibi hukuki içerikte burada belirtemediğimiz tüm konu başlıklarında İtalyanca Hukuki Çeviri hizmeti vermekteyiz.

İTALYANCA TİCARİ TERCÜME / TİCARİ ÇEVİRİ

Ticari anlaşma, distribütörlük sözleşmeleri, tip sözleşmesi, ortak girişim ve anlaşmaları, acentelik ve temsilcilik anlaşmaları, bağlayıcı hukuki tercümelerinizi çok önem arz etmektedir. Yanlış bir çeviri siz ve muhatabınızı yasalar önünde zor durumda bırakabilir.
İtalyanca Ticari Tercüman kadromuz ile tüm bu alanlardaki çevirileriniz profesyonelce yapılmaktadır. Ticari Sözleşmeler, Analiz Sertifikaları, İhale Şartnameleri, Kurumlar Vergisi Beyannameleri, İhale Dokümanları, Faturalar, Bilançolar, Gelir Tabloları, Konşimento Kontratları, Spesifikasyonlar, Akreditifler, Hesap Ekstreleri, Poliçeler gibi ticari içerikte burada belirtemediğimiz tüm konu başlıklarında İtalyanca Ticari Çeviri hizmeti vermekteyiz.

İTALYANCA TIBBİ TERCÜME / TIBBI ÇEVİRİ

Tıbbi çeviri, çeviriler arasında belki de en uzmanlık gerektiren birimdir. Tıp alanında hekim, akademisyen, ecza ve medikal konulara hakim profesyonel İtalyanca Tıbbi Tercüman kadromuz tarafından verilen hizmettir. Adli Tıp Raporları, Analiz raporları, Araştırma Raporları, Ameliyat Raporları, Hasta Raporları, Hastane Raporları, Bilimsel Tıbbi Makaleler, İlaç Katalogları, İlaç Prospektüsleri, Klinik raporlar, Medikal Araç-Gereçler, gibi tıbbi içerikte burada belirtemediğimiz tüm konu başlıklarında İtalyanca Tıbbi Çeviri hizmeti vermekteyiz.

Tüm bilim dallarında gerçekleştirilen Araştırma, Makale, Tez, Rapor, Ödev gibi çalışmalarınız ile Edebi, Felsefi, Şiir, Tarih, Turizm, Yöresel, Bölgesel, Ülke tanıtımları, Resim, Sanat, Sanat Tarihi, Sergi, Spor ve buna benzer konulardaki Akademik ve Edebi alanlarda İtalyanca Akademik Tercüman kadromuz tarafından profesyonel şekilde verilen tercüme hizmetlerimizden yararlanmak için bize ulaşabilirsiniz.

İtalyanca Tercüme Ankara, İtalyanca Tercüme İstanbul ve İtalyanca Tercüme Bursa şubelerimiz başta olmak üzere, Türkiye’nin her yerinden bize ulaşarak İtalyanca Çeviri Hizmeti alabilirsiniz. Belgelerinizi e-mail ya da posta yolu ile bize ulaştırmanız halinde, çeviri ve noter onayı ve gerekli ise apostil onayını da yaparak, adresinize ücretsiz kargo ile gönderebiliriz. Tüm bu hizmetler Noter Yeminli İtalyanca Tercüman kadromuz tarafından verilmektedir.

İtalyanca Sözlü Tercüme ve İtalyanca Simultane Tercüme hizmetlerimiz de aynı şekilde konusunda uzman ve profesyonel Yeminli İtalyanca Tercüman kadromuz tarafından verilmektedir. İtalyanca Sözlü Tercüme Fiyatları, işin içeriğine ve süresine göre değişmektedir. Günlük ve saatlik olarak ücretlendirmeler yapılabilir.

İtalyanca Tercüme Fiyatları, yazılı tercümelerde 1000 karakter üzerinden değerlendirilmektedir. Yoğun hacimli projelerinizde toplam fiyat üzerinden uygun hesaplamalar da yapılabilmektedir.

 

Etiketler: 

Bozok Yeminli Tercüme Hizmetleri whatsapp numarası