LEHÇE TERCÜME / ÇEVİRİ

Bozok Tercüme olarak, her tür ve konuda Lehçe Çeviri – Tercüme hizmeti vermekteyiz. Teknik, Ticari, Hukuki, Edebi, Akademik, Ardıl, Simultane, Noter Yeminli, bireysel, web sitesi, katalog, kullanım kılavuzu, öğrenci tezleri vb. tüm konularda Lehçe Çeviri -Tercüme hizmetleri.

Lehçe tercüme

LEHÇE ÇEVİRİ -TERCÜME  FİYATLANDIRMASI

Fiyatlandırma 1000 karakter (boşluksuz) (harf) üzerinden olup, 1000 karakter 1 sayfaya tekabül eder. Belgenin içeriğine ve hacmine göre fiyatlandırmalar yapılabilir. Lehçe Çeviri – Tercüme için telefon ile ulaşabilir, mail gönderebilir ya da  “Online Başvuru” formunu doldurarak fiyat teklifi alabilirsiniz.

LEHÇE TIBBİ ÇEVİRİ – TERCÜME

Tıbbi çeviri, çeviriler arasında belki de en uzmanlık gerektiren birimdir. Tıp alanında hekim, akademisyen, ecza ve medikal konulara hakim profesyonel tercümanlarımız tarafından gerçekleştirilen çevirilerle hizmetinizdeyiz,

Bozok Tercüme olarak;
Ameliyat raporları, Adli tıp raporları, Doktor raporları, Analiz raporları, Araştırma raporları, Bilimsel çalışmalar, Bilimsel makaleler, Bilimsel raporlar, Hasta bilgileri içerikli dokümanlar, Hasta raporları, Hastalıklar, Hastane raporları, İlaç katalogları, İlaç patentleri, İlaç prospektüsleri, İlaç tanıtımları, Klinik deneyler, Klinik raporlar, Klinik tanıtım yazıları, Kongre metinleri, Medikal araç-gereçler, Medikal cihazlar, Medikal donanımlar, Medikal ürün patentleri, Medikal yayınlar, Patent başvuruları, Prospektüsler, Raporlar, Reçeteler, Sağlık, Sağlık raporları, Sağlık sertifikaları, Tahlil sonuçları, Tanı, Tedavi, Tıbbi aletler, Tıbbî araç – gereçler, Tıbbi belgeler, Tıbbi cihaz patentleri, Tıbbi cihaz teknik şartnameleri, Tıbbî cihaz ve araçlar, Tıbbi donanımlar, Tıbbi kitaplar, Tıbbi kongre sunumları, Tıbbi makaleler, Tıbbi raporlar, Tıbbi teşhis ve tedavi cihazları, Tıbbi uygulamalar, Tıbbi ürün broşürleri, Tıbbi ürün lisansları, Tıbbi ürün lisans ve patent belgeleri, Tıp cihazları, Tıp kitapları, Tıp ve medikal ürünler, Uzman raporları gibi konu ve belgelerde Lehçe Tıbbi Çeviri -Tercüme hizmeti vermekteyiz.

LEHÇE HUKUKİ ÇEVİRİ – TERCÜME

Ulusal ve Uluslararası hukuk konusunda uzman hukukçu tercümanlar tarafından verilen yazılı tercüme hizmetleridir.

Bozok Tercüme olarak;
Hukuki ve Ticari Sözleşme ve Anlaşmalar, Mahkeme Kararları, Vekâletnameler, Uluslararası Anlaşmalar, Kararlar, Mevzuatlar, Yönetmelikler, Distribütörlük Sözleşmeleri, Dava Dilekçeleri, Toplantı Tutanakları, Beyanlar, Belgeler, Evraklar, İlamlar, İzinler, Dilekçeler, Protestolar, Dilekçeler, Cüzdanlar, Mevzuatlar, Kanunlar, Şartnameler, Genelgeler, Başvurular, Hukuki metinler, Hukuki makaleler, Hukuki ödevler, Hukuki yazışmalar,  Kararlar, Mevzuatlar, Kayıtlar,  Raporlar, Ruhsatlar, Tebliğler, Tutanaklar, Tüzükler, Vekaletler, Vekaletnameler, Veraset İlamları, Yasalar, gibi konu ve belgelerde Lehçe Hukuki Çeviri -Tercüme hizmeti vermekteyiz.

LEHÇE TİCARİ ÇEVİRİ -TERCÜME

Ticari anlaşma, distribütörlük sözleşmeleri, tip sözleşmesi, ortak girişim ve anlaşmaları, acentelik ve temsilcilik anlaşmaları, bağlayıcı hukuki tercümelerinizi çok önem arzetmektedir. Yanlış bir çeviri siz ve muhatabınızı yasalar önünde zor durumda bırakabilir.

Bozok Tercüme, profesyonel çeviri hizmeti veren, çeviriyi kendi ana dilinde ve ülkesinde profesyonel dilbilimciye yaptıran bir bürodur. Bozok Tercüme firmaları faaliyet gösterdikleri pazarların dilinde o kültürden gelen müşterileriyle daha iyi haberleşme imkânı yaratmaktadır. Dünya çapında yeni pazarlar için şirketlere ticari tercüme ve yerelleştirme hizmetleri sunmaktadır.

Bozok Tercüme olarak;
Analiz Sertifikaları, Akreditifler, Anlaşmalar, Başvurular, Belgeler, Beyannameler, Bilançolar, Cüzdanlar, Davetiyeler, Devirler, Dokümanlar, Ekstreler, Evraklar, Faturalar, Fermanlar, Formlar, Gelir tabloları, Kurumlar Vergisi Beyannameleri, Hesaplar, İbranameler, İhale dokümanları, İhale Şartnameleri, Ürün Tanıtım Bilgileri, İhale Dosyaları, İşlemler, Kararlar, Karneler, Kefaletname, Kimlik, Konşimento Kontratları, Kurul kararları, Levhalar, Lisans Manifestosu, Mizan, Mukaveleler, Muvafakatnameler, Patentler, Planlar, Poliçeler, Projeler, Raporlar, Resmi belgeler, Ruhsatlar, Senetler, Sertifikalar, Sigorta, Sirküler, Sözleşmeler, Şartnameler, Spesifikasyonlar, Taahhütnameler, Teklifler, Temliknameler, Ticaret Sicil Gazeteleri, Tüzükler, Vasiyetnameler, Yazışmalar, Yönetmelikler gibi konu ve belgelerde Lehçe Ticari Çeviri -Tercüme hizmeti vermekteyiz.

LEHÇE TEKNİK ÇEVİRİ – TERCÜME

Teknik Çeviri hizmeti uzmanlık gerektiren bir konu olduğu için Bozok Tercüme bünyesinde  bulunan akademisyen mühendis, ilgili teknik konusunda uzman, teknik tercüme ekibimiz tarafından sunulan tercüme hizmetidir.
Çeşitli zorluk dereceleri, uzmanlık ve detay bilgilerine göre en doğru terminoloji ve kullanım için en doğru tercüman seçimi yapılarak kaliteli çevirinin ortaya çıkması sağlanır.

Bozok Tercüme olarak;
Makine Tercümeleri, Teknik Kitapçık Tercümeleri, Teknik Resim ve Çizim Tercümeleri, Kurulum Tercümeleri, Teknik Sistem Tercümeleri, Laboratuar Sistemleri, Teknoloji Tercümeleri, Teknik Eğitim Tercümesi, Teknik Belge Tercümeleri, Teknik Metin Tercümeleri, Deney Tercümeleri, Rapor Tercümeleri, Elektrik /Elektronik alet tercümeleri, Tablo ve Gösterim Tercümeleri, Lisans ve Patent Tercümeleri, Teknik Şartname Tercümeleri, Teknik – Mekanik Cihaz Tercümeleri gibi konu ve belgelerde Lehçe Teknik Çeviri -Tercüme hizmeti vermekteyiz.

LEHÇE AKADEMİK ÇEVİRİ – TERCÜME

Tüm bilim dallarında gerçekleştirilen Araştırma, Makale, Tez, Rapor, Ödev gibi çalışmalarınızı profesyonel ve akademik personelden oluşan tercümanlarımız vasıtasıyla istediğiniz dile çevirebiliriz.

Her türlü akademik metin, konusunda uzman ve deneyimli yeminli tercümanlarımız tarafından doğru terminoloji seçimi ve oluşturulması konusunda hassasiyet gösterilerek ve zamanında teslim ilkesi ile tercüme edilmektedir.

Akademik çalışmalarınız istediğiniz biçimlerde baskı, sayfa düzeni ve kâğıt seçenekleriyle hazırlanmaktadır.

Bozok Tercüme olarak;
Akademik Tercümeler, Araştırma Tercümeleri, Bilimsel Tercümeler, Öğrenci Ödev Tercümeleri, Tez Tercümeleri, Sunum Tercümeleri, Proje Tercümeleri, Yayın Tercümeleri, Metin / Yazı Tercümeleri, Diploma Tercümeleri, Kurs Belgeleri Tercümeleri, Öğrenci Belgeleri Tercümleri, Başarı Belgeleri Tercümeleri, Sınav Belgeleri Tercümeleri, Okul Evrakları Tercümeleri, Başvuru Evrakları Tercümeleri gibi konu ve belgelerde Lehçe Akademik Çeviri -Tercüme hizmeti vermekteyiz.

LEHÇE EDEBİ ÇEVİRİ –  TERCÜME

Edebi, felsefi, şiir, tarih, turizm, yöresel, bölgesel, ülke tanıtımları, resim, sanat, sanat tarihi, sergi, bale, spor ve buna benzer konulardaki tercüme hizmetimizdir.

Bozok Tercüme olarak, her türlü sanatsal ve edebi konudaki tercümeleriniz Lehçe diline, konusunda deneyimli tercümanlarımız tarafından tercüme edilmektedir.

LEHÇE WEB ÇEVİRİ –  TERCÜME
Gelişen teknoloji ile birlikte dünyaya açılmak ve standartları yakalamak için web tasarımı, şirketlerin uluslararası tanıtımı için çok önemli bir özellik olmaktadır. Profesyonelce hazırlanmış bir web sitesi, potansiyel tüketicilerin, şirketinizin müşterisi olmaları için ilk adımı oluşturur.
Ayrıca, İnternetin popülaritesi arttıkça, sitenize farklı milliyetlerden, farklı dilleri konuşan kişiler ulaşmaya başlayacaktır. Küresel ekonominin gereği olarak yurt dışı bağlantılarınız var ise internet sitenizi başta İngilizce, Almanca, Rusça, Arapça  gibi diller başta olmak üzere diğer dillere tercüme ettirmeniz kaçınılmaz olacaktır.
Bozok Tercüme olarak, web sitenizin firmanızın vitrini olduğunun farkında olarak, gerekli teknolojik, kurgusal ve sistematik altyapı ve deneyime sahip bir şekilde site tasarımınızı ve Lehçe diline tercümesini yaparak özellikle uluslararası piyasalara hitap etmesine aracı oluyoruz.

Web sitesi lokalizasyonunun avantajlarını kullanarak
•    Pazarınızın boyutunuzu arttırın
•    Global iş potansiyelinizi arttırın
•    Yeni pazarlara kolaylıkla ve güvenle girin.
•    Global pazarda güvenilirlik oluşturun.
•    Web siteniz dünyaya açılan pencerenizdir.
İyi tasarlanmış ve içerik olarak dolgun olan bir web sitesi, Dünyadaki işyerleri ve bireylere sizin ürün ve hizmetlerinizi tanıma olanağı sunar. Araştırmalar web kullanıcılarının kendi ana dillerinde  ticarete dört kat daha fazla yatkın olduklarını kanıtlamıştır. Bunun yüzünden, web lokalizasyonu şüphesiz İnternet pazarlama stratejisinin anahtarıdır.
Web sitenizi yerelleştirme kararı verdiğinizde, sadece tercüme yapmanız yeterli değildir. Web yerelleştirmesi bir biçimden, tamamen farklı bir biçime tam bir dönüşüm gerektirir. Yazılı dil tercümesi ile birlikte gerekli biçim değişikliklerinin, doğru bağlantıların ve kültürel farkların uyarlanması gerekir.
Bozok Tercüme olarak, uzman tercümanlar, teknik uzmanlar ve profesyonellerden oluşan bir ekiple, kapsamlı bir hizmeti uygun fiyatlarla sunuyoruz.

LEHÇE REDAKSİYON –  PROOFREADING

Redaksiyon sözlük anlamı olarak; yazılmış bir metnin gereken düzenlemelerini yaparak yayıma hazır hale getirmektir. Daha önce başka kurum ya da kişilerce çevirisi yapılmış akademik makale, olgu sunumu, tez ve her türlü belgenin; terim kontrolü, dil bilgisi veya sayfa biçimi yönünden elden geçirilmesi işlemidir. Bozok Tercüme olarak, uygun fiyat ve yüksek kalite garantisi ile Lehçe Redaksiyon hizmeti vermekteyiz.

LEHÇE ARDIL VE SİMULTANE ÇEVİRİ – TERCÜME

Sözlü tercüme kaynak dilden hedef dile konuşma sırasında tercüme edilen bir sistem olduğundan dikkat, bilgi, pratiklik ve deneyim gerektiren bir iştir.
Tüm Ticari Görüşmeleriniz, İş Anlaşmaları, Ticari Toplantılar, Geziler,Sempozyumlar, İş Toplantıları, Resmi Açılışlar, Lansman Toplantıları, Kokteyl, Yabancı Uyruklu Misafir Ağırlama ve Refakat, İş Yemekleri, Uluslararası Fuar ve Geziler, Basın Toplantıları gibi alanlarda verdiğimiz sözlü tercüme hizmetidir.

Çevirmenler, katılımcılarla beraber herhangi bir teknik ekipman kullanmadan toplantı masasında oturur. Konuşmacı, konuşmanın içeriğine göre birkaç cümle veya bir müddet konuşurken çevirmen not tutar. Konuşmacı daha sonra durur ve çevirmen söylenenleri diğer dilde tekrar eder. Sözlü çeviri genellikle söz konusu toplantının çok kısa, teknik, gizli veya resmi olması nedeniyle simültane çeviri yapılamayan durumlarda başvurulan bir yöntemdir.
Bozok Tercüme, konusunda uzman ve tecrübeli tercümanlar ile Lehçe sözlü tercüme hizmeti vermektedir.

Simultane ( Eş zamanlı ) Tercüme; Konferans, Seminer, Toplantı,  gibi alanlarda verdiğimiz eş zamanlı tercüme hizmetidir.
Simültane tercümede, tercüman içinde mikrofon ve kulaklık olan dış ortamdan ses yalıtımı yapılmış özel bir tercüme kabininde yer alır. Konuşmacının söylediklerini kulaklığı aracılığıyla duyar ve aynı anda hedef dile tercüme eder; tercümesi  mikrofon aracılığıyla dinleyicilere iletilir. Altı saatlik ortalama bir çalışma gününde, simültane tercüman 60 sayfadan fazla yazılı çeviriye eşdeğer bir performans ortaya koyar. Bir konferans yada toplantıda simültane tercüme yapacak tercüman periyotlar halinde 1 günde maksimum 6 saat görev yapar. Simültane çeviri, daha çok büyük ve özellikle çok dilli toplantılarda tercih edilir.
Bozok Tercüme olarak Lehçe Simültane tercüme hizmetimiz, ileri derecede dil bilgisine ve teknik deneyime sahip, konulara hakim, diksiyonu sorunsuz,  tecrübeli simültane çevirmenlerimiz tarafından sizlere sunulmaktadır.

Tercümanlar 1,5 saati aşan toplantılarda hiçbir şekilde tek başlarına çalışamazlar. 1,5 saati aşan toplantılar için ikinci tercüman görevlendirilir. İki kişilik bir tercüman ekibinin çalışma süresi 2 x 3 saati aşamaz. Toplam çalışma süresi 6 saati aşan toplantılarda tercümanlar 3’er kişilik ekipler halinde görev alır. Tercümanların öğle yemeği arası en az bir saattir.

Etiketler: Lehçe Çeviri, Lehçe Tercüme, Lehçe Yeminli Tercüme, Lehçe Yeminli Çeviri, Lehçe Tercüman Ankara, Lehçe Tercüman İstanbul, Lehçe Tercüman Bursa, Lehçe Noter Yeminli Tercüme,


Ankara

Meşrutiyet Mah, Meşrutiyet Cad.
No: 11 Daire: 12, Kat: 3, Kızılay/Ankara
TEL: +90 312 425 01 75
GSM: +90 537 215 81 48

Bursa - 1

Bağlarbaşı Mahallesi 1.Hürriyet Caddesi Dağlar Apt. No: 182 İç Kapı No: 3 Osmangazi/ Bursa
TEL : +90 224 245 75 75
GSM : +90 530 037 28 75

Bursa - 2

Fatih Sultan Mehmet Bulvarı Cumhuriyet Mah. Cadde224 Sitesi A Blok No.41/A Nilüfer/Bursa
TEL : +90 224 909 81 17
GSM: +90 537 215 81 48

İstanbul

Mecidiyeköy Mah. Mecidiye Cad.
Cevher Apt: 3/2 Kat: 1 Mecidiyeköy/İstanbul
GSM: +90 537 215 81 48


+