NOTER YEMİNLİ PASAPORT TERCÜMESİ

Pasaport Tercümesi, resmi işlemler için kullanılan ve en çok çevirisi yapılan belgelerin başında gelir. Özellikle Noterlik işlemlerde ya da herhangi bir resmi kurumda yabancı uyrukluların işlem yapabilmesi için mutlaka Pasaport Çevirisi gereklidir. Örneğin yabancı uyruklu birisinin Noter, Tapu Dairesi, Nikah Dairesinde ya da genel ifade ile Resmi Kurumlarda işlem yapabilmesi için Pasaportunun önce Noter Yeminli Tercüme Bürosu ve ilgili Yeminli Tercüman tarafından tercüme edilmesi, akabinde tercümanın Yemin Zaptının bulunduğu Noterlikte tasdik edilmesinden sonra, ilgili resmi kurumda işlem yapabilir.

Hemen hemen tüm ülkelerin pasaportları kendi resmi dilleri yanında İngilizce olarak da hazırlanır. Pasaportlarda İngilizce olarak yazılmış isimler her yerde standart olarak geçerlilik addeder. Örneğin Arap Alfabesi, Kiril Alfabesi ile ya da Azerice veya Türkçe’de olmayan karakterler barındıran dillerde yazılmış olan isimlerin ilgili dillerden Türkçeye çevirisinde farklı yazımlar olabilir. Bunlar yanlış olmamakla birlikte, aynı kişinin farklı evraklarında farklı isimler olarak karşımıza çıkma riski olabiliyor. Bütün bunların önüne geçmek için genellikle İngilizce yazılışları baz alınır ve tüm evrakları ve resmi işlemlerinde bu İngilizce yazımlar kullanılır. Böylelikle herhangi bir karışıklığa sebebiyet verilmemiş olur. Hangi ülkenin olursa olsun, Pasaport Çevirisi İngilizce ’den Türkçe ’ye yapılabilir. Örneğin Alman Pasaportu Almanca Türkçe olarak çeviri yapılabileceği gibi, İngilizce Türkçe olarak da yapılabilir. Yine aynı şekilde Arapça hazırlanmış bir pasaport Arapça Türkçe Çeviri olarak yapılabileceği gibi İngilizce Türkçe çeviri de yapılabilir. Özellikle Arapça ve Rusça hazırlanmış pasaportların İngilizce Tercümeleri daha sağlıklı olacaktır.

Pasaport çevirilerinde, Pasaportun resimli olan kimlik bilgilerinin sayfasının çevirisi yeterli olmakla birlikte bazı durumlarda Vize sayfaları veya giriş-çıkış mühürlerinin olduğu sayfaların çevirileri de ihtiyaca göre çeviriye eklenebilir. Ancak standart olarak Pasaport Tercümesi dediğimizde çipli resimli olan sayfanın çevirisi yeterli olmaktadır. Türk Pasaportlarının farklı dillere çevirisi ise, hangi ülkede kullanılacaksa o ülkenin resmi diline çevrilmesi gereklidir.

Pasaport Tercümesi, Pasaport Çevirisi, Noter Yeminli Pasaport Tercüme, Noter Yeminli Pasaport Çeviri, Rusça Pasaport, Arapça Pasaport, Yeminli Tercüme Bürosu, Ankara Tercüme Büroları, İstanbul Tercüme Büroları, Yeminli Tercüman

Bir pasaport çevirisinde aşağıdaki bilgiler yer almaktadır:

İlgili Ülkenin Adı

Pasaport Tipi

Ülke Kodu

Pasaport Numarası

Soyadı

Adı

Uyruğu

Doğum Tarihi

Doğum Yeri

Cinsiyeti

Pasaportun Düzenlenme Tarihi

Pasaportun Geçerlilik Tarihi

Düzenleyen Makam

Bazı Pasaportlarda

İkamet bilgileri

Boyu

Göz Rengi

gibi bilgiler de yer almaktadır.

Pasaport Tercümesinde dikkat edilmesi gereken en önemli husus, Noter Yeminli Tercüme Bürolarında ve Noter Yeminli Tercüman tarafından çevirinin yapılmasıdır. Bununla ilgili İstanbul Noter Yeminli Tercüme BürolarıAnkara Noter Yeminli Tercüme Büroları başta olmak üzere birçok şehrimizde bu tür bürolar bulunmaktadır.

Aşağıda en yaygın olarak çevirisi yapılan Pasaport Tercümeleri sıralanmıştır.

Almanya Pasaportu Tercümesi

Fransa Pasaportu Tercümesi

Rusya Pasaportu Tercümesi

Suriye Pasaportu Tercümesi

Romanya Pasaportu Tercümesi

Moldova Pasaportu Tercümesi

Ukrayna Pasaportu Tercümesi

Bulgaristan Pasaportu Tercümesi

Bosna Hersek Pasaportu Tercümesi

Sırbistan Pasaportu Tercümesi

Azerbaycan Pasaportu Tercümesi

Kazakistan Pasaportu Tercümesi

Türkmenistan Pasaportu Tercümesi

Özbekistan Pasaportu Tercümesi

Kırgızistan Pasaportu Tercümesi

Irak Pasaportu Tercümesi

İran Pasaportu Tercümesi

İngiltere Pasaportu Tercümesi

Yunanistan Pasaportu Tercümesi

Hollanda Pasaportu Tercümesi

Belçika Pasaportu Tercümesi

İtalya Pasaportu Tercümesi

İspanya Pasaportu Tercümesi

Pasaport Çevirisi hakkındaki bu listeye tüm ülkeler eklenebilir.

 

Bozok Yeminli Tercüme Hizmetleri whatsapp numarası