EVRAKLARINIZIN NOTER TASDİKLERİ YAPILARAK, ADRESİNİZE KARGO İLE GÖNDERİLİR...

 

Noter Yemini Nedir ?

Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olmuş, Yemin zaptı çıkarılmak istenen dili bildiğini belgeleyebilen ve Noterin uygun görmesi halinde, ilgili tercüman adına Noterlikçe çıkarılan Yemin Zabtı ile Noter Yeminli Tercüman olunur.

Noterden tasdik yaptılması gereken çeviriler noktasında, Yeminli Tercüman fonksiyonu devreye girer. Çeviri yapılmış bir belgenin Noterden tasdik yaptırılabilmesi için, ilgili noterde Tercümanın Yemin Zaptının olması ve çeviri belgesinde ıslak imzasının bulunması gereklidir.

Genellikle Pasaport, Kimlik, diploma vs gibi ama farklı türlerde de ihtiyaç duyulması halinde her türden belge çevirisinin Noter tasdiki yapılabilir.

Bozok Tercüme, bünyesinde bulundurduğu Noter Yeminli Tercümanları ile, her dilden Noter Tasdikli çeviri hizmeti vermektedir.

Etiketler:

Bozok Yeminli Tercüme Hizmetleri whatsapp numarası