URDUCA TERCÜME / ÇEVİRİ  

Bozok Tercüme olarak, her tür ve konuda Urduca Çeviri – Tercüme hizmeti vermekteyiz. Teknik, Ticari Tercüme, Hukuki, Edebi, Akademik, Ardıl, Simultane, Noter Yeminli, bireysel, web sitesi, katalog, kullanım kılavuzu, öğrenci tezleri vb. tüm konularda Urduca Çeviri -Tercüme hizmetleri.

Urduca tercüme

URDUCA ÇEVİRİ -TERCÜME  FİYATLANDIRMASI
Fiyatlandırma 1000 karakter (boşluksuz) (harf) üzerinden olup, 1000 karakter 1 sayfaya tekabül eder. Belgenin içeriğine ve hacmine göre fiyatlandırmalar yapılabilir. Urduca Çeviri – Tercüme için telefon ile ulaşabilir, mail gönderebilir ya da  “Online Başvuru” formunu doldurarak fiyat teklifi alabilirsiniz.

URDUCA TIBBİ ÇEVİRİ – TERCÜME
Tıbbi çeviri, çeviriler arasında belki de en uzmanlık gerektiren birimdir. Tıp alanında hekim, akademisyen, ecza ve medikal konulara hakim profesyonel tercümanlarımız tarafından gerçekleştirilen çevirilerle hizmetinizdeyiz,
Bozok Tercüme olarak;
Ameliyat raporları, Adli tıp raporları, Doktor raporları, Analiz raporları, Araştırma raporları, Bilimsel çalışmalar, Bilimsel makaleler, Bilimsel raporlar, Hasta bilgileri içerikli dokümanlar, Hasta raporları, Hastalıklar, Hastane raporları, İlaç katalogları, İlaç patentleri, İlaç prospektüsleri, İlaç tanıtımları, Klinik deneyler, Klinik raporlar, Klinik tanıtım yazıları, Kongre metinleri, Medikal araç-gereçler, Medikal cihazlar, Medikal donanımlar, Medikal ürün patentleri, Medikal yayınlar, Patent başvuruları, Prospektüsler, Raporlar, Reçeteler, Sağlık, Sağlık raporları, Sağlık sertifikaları, Tahlil sonuçları, Tanı, Tedavi, Tıbbi aletler, Tıbbî araç – gereçler, Tıbbi belgeler, Tıbbi cihaz patentleri, Tıbbi cihaz teknik şartnameleri, Tıbbî cihaz ve araçlar, Tıbbi donanımlar, Tıbbi kitaplar, Tıbbi kongre sunumları, Tıbbi makaleler, Tıbbi raporlar, Tıbbi teşhis ve tedavi cihazları, Tıbbi uygulamalar, Tıbbi ürün broşürleri, Tıbbi ürün lisansları, Tıbbi ürün lisans ve patent belgeleri, Tıp cihazları, Tıp kitapları, Tıp ve medikal ürünler, Uzman raporları gibi konu ve belgelerde Urduca Tıbbi Çeviri -Tercüme hizmeti vermekteyiz.

URDUCA HUKUKİ ÇEVİRİ – TERCÜME
Ulusal ve Uluslararası hukuk konusunda uzman hukukçu tercümanlar tarafından verilen yazılı tercüme hizmetleridir.
Bozok Tercüme olarak;
Hukuki ve Ticari Sözleşme ve Anlaşmalar, Mahkeme Kararları, Vekâletnameler, Uluslararası Anlaşmalar, Kararlar, Mevzuatlar, Yönetmelikler, Distribütörlük Sözleşmeleri, Dava Dilekçeleri, Toplantı Tutanakları, Beyanlar, Belgeler, Evraklar, İlamlar, İzinler, Dilekçeler, Protestolar, Dilekçeler, Cüzdanlar, Mevzuatlar, Kanunlar, Şartnameler, Genelgeler, Başvurular, Hukuki metinler, Hukuki makaleler, Hukuki ödevler, Hukuki yazışmalar,  Kararlar, Mevzuatlar, Kayıtlar,  Raporlar, Ruhsatlar, Tebliğler, Tutanaklar, Tüzükler, Vekaletler, Vekaletnameler, Veraset İlamları, Yasalar, gibi konu ve belgelerde Urduca Hukuki Çeviri -Tercüme hizmeti vermekteyiz.

URDUCA TİCARİ ÇEVİRİ -TERCÜME
Ticari anlaşma, distribütörlük sözleşmeleri, tip sözleşmesi, ortak girişim ve anlaşmaları, acentelik ve temsilcilik anlaşmaları, bağlayıcı hukuki tercümelerinizi çok önem arz etmektedir. Yanlış bir çeviri siz ve muhatabınızı yasalar önünde zor durumda bırakabilir.
Bozok Tercüme, profesyonel çeviri hizmeti veren, çeviriyi kendi ana dilinde ve ülkesinde profesyonel dilbilimciye yaptıran bir bürodur. Bozok Tercüme firmaları faaliyet gösterdikleri pazarların dilinde o kültürden gelen müşterileriyle daha iyi haberleşme imkânı yaratmaktadır. Dünya çapında yeni pazarlar için şirketlere ticari tercüme ve yerelleştirme hizmetleri sunmaktadır.
Bozok Tercüme olarak;
Analiz Sertifikaları, Akreditifler, Anlaşmalar, Başvurular, Belgeler, Beyannameler, Bilançolar, Cüzdanlar, Davetiyeler, Devirler, Dokümanlar, Ekstreler, Evraklar, Faturalar, Fermanlar, Formlar, Gelir tabloları, Kurumlar Vergisi Beyannameleri, Hesaplar, İbranameler, İhale dokümanları, İhale Şartnameleri, Ürün Tanıtım Bilgileri, İhale Dosyaları, İşlemler, Kararlar, Karneler, Kefaletname, Kimlik, Konşimento Kontratları, Kurul kararları, Levhalar, Lisans Manifestosu, Mizan, Mukaveleler, Muvafakatnameler, Patentler, Planlar, Poliçeler, Projeler, Raporlar, Resmi belgeler, Ruhsatlar, Senetler, Sertifikalar, Sigorta, Sirküler, Sözleşmeler, Şartnameler, Spesifikasyonlar, Taahhütnameler, Teklifler, Temliknameler, Ticaret Sicil Gazeteleri, Tüzükler, Vasiyetnameler, Yazışmalar, Yönetmelikler gibi konu ve belgelerde Urduca Ticari Çeviri -Tercüme hizmeti vermekteyiz.

URDUCA TEKNİK ÇEVİRİ – TERCÜME
Teknik Çeviri hizmeti uzmanlık gerektiren bir konu olduğu için Bozok Tercüme bünyesinde  bulunan akademisyen mühendis, ilgili teknik konusunda uzman, teknik tercüme ekibimiz tarafından sunulan tercüme hizmetidir.
Çeşitli zorluk dereceleri, uzmanlık ve detay bilgilerine göre en doğru terminoloji ve kullanım için en doğru tercüman seçimi yapılarak kaliteli çevirinin ortaya çıkması sağlanır.
Bozok Tercüme olarak;
Makine Tercümeleri, Teknik Kitapçık Tercümeleri, Teknik Resim ve Çizim Tercümeleri, Kurulum Tercümeleri, Teknik Sistem Tercümeleri, Laboratuar Sistemleri, Teknoloji Tercümeleri, Teknik Eğitim Tercümesi, Teknik Belge Tercümeleri, Teknik Metin Tercümeleri, Deney Tercümeleri, Rapor Tercümeleri, Elektrik /Elektronik alet tercümeleri, Tablo ve Gösterim Tercümeleri, Lisans ve Patent Tercümeleri, Teknik Şartname Tercümeleri, Teknik – Mekanik Cihaz Tercümeleri gibi konu ve belgelerde Urduca Teknik Çeviri -Tercüme hizmeti vermekteyiz.

URDUCA AKADEMİK ÇEVİRİ – TERCÜME
Tüm bilim dallarında gerçekleştirilen Araştırma, Makale, Tez, Rapor, Ödev gibi çalışmalarınızı profesyonel ve akademik personelden oluşan tercümanlarımız vasıtasıyla istediğiniz dile çevirebiliriz.
Her türlü akademik metin, konusunda uzman ve deneyimli yeminli tercümanlarımız tarafından doğru terminoloji seçimi ve oluşturulması konusunda hassasiyet gösterilerek ve zamanında teslim ilkesi ile tercüme edilmektedir.

Akademik çalışmalarınız istediğiniz biçimlerde baskı, sayfa düzeni ve kâğıt seçenekleriyle hazırlanmaktadır.
Bozok Tercüme olarak;
Akademik Tercümeler, Araştırma Tercümeleri, Bilimsel Tercümeler, Öğrenci Ödev Tercümeleri, Tez Tercümeleri, Sunum Tercümeleri, Proje Tercümeleri, Yayın Tercümeleri, Metin / Yazı Tercümeleri, Diploma Tercümeleri, Kurs Belgeleri Tercümeleri, Öğrenci Belgeleri Tercümeleri, Başarı Belgeleri Tercümeleri, Sınav Belgeleri Tercümeleri, Okul Evrakları Tercümeleri, Başvuru Evrakları Tercümeleri gibi konu ve belgelerde Urduca Akademik Çeviri -Tercüme hizmeti vermekteyiz.

URDUCA EDEBİ ÇEVİRİ –  TERCÜME

Edebi, felsefi, şiir, tarih, turizm, yöresel, bölgesel, ülke tanıtımları, resim, sanat, sanat tarihi, sergi, bale, spor ve buna benzer konulardaki tercüme hizmetimizdir.

Bozok Tercüme olarak, her türlü sanatsal ve edebi konudaki tercümeleriniz Urduca diline, konusunda deneyimli tercümanlarımız tarafından tercüme edilmektedir.

URDUCA WEB ÇEVİRİ –  TERCÜME
Gelişen teknoloji ile birlikte dünyaya açılmak ve standartları yakalamak için web tasarımı, şirketlerin uluslararası tanıtımı için çok önemli bir özellik olmaktadır. Profesyonelce hazırlanmış bir web sitesi, potansiyel tüketicilerin, şirketinizin müşterisi olmaları için ilk adımı oluşturur.
Ayrıca, İnternetin popülaritesi arttıkça, sitenize farklı milliyetlerden, farklı dilleri konuşan kişiler ulaşmaya başlayacaktır. Küresel ekonominin gereği olarak yurt dışı bağlantılarınız var ise internet sitenizi başta İngilizce, Almanca, Rusça, Arapça  gibi diller başta olmak üzere diğer dillere tercüme ettirmeniz kaçınılmaz olacaktır.
Bozok Tercüme olarak, web sitenizin firmanızın vitrini olduğunun farkında olarak, gerekli teknolojik, kurgusal ve sistematik altyapı ve deneyime sahip bir şekilde site tasarımınızı ve Urduca diline tercümesini yaparak özellikle uluslararası piyasalara hitap etmesine aracı oluyoruz.

Web sitesi lokalizasyonunun avantajlarını kullanarak
•    Pazarınızın boyutunuzu arttırın
•    Global iş potansiyelinizi arttırın
•    Yeni pazarlara kolaylıkla ve güvenle girin.
•    Global pazarda güvenilirlik oluşturun.
•    Web siteniz dünyaya açılan pencerenizdir.
İyi tasarlanmış ve içerik olarak dolgun olan bir web sitesi, Dünyadaki işyerleri ve bireylere sizin ürün ve hizmetlerinizi tanıma olanağı sunar. Araştırmalar web kullanıcılarının kendi ana dillerinde  ticarete dört kat daha fazla yatkın olduklarını kanıtlamıştır. Bunun yüzünden, web lokalizasyonu şüphesiz İnternet pazarlama stratejisinin anahtarıdır.
Web sitenizi yerelleştirme kararı verdiğinizde, sadece tercüme yapmanız yeterli değildir. Web yerelleştirmesi bir biçimden, tamamen farklı bir biçime tam bir dönüşüm gerektirir. Yazılı dil tercümesi ile birlikte gerekli biçim değişikliklerinin, doğru bağlantıların ve kültürel farkların uyarlanması gerekir.
Bozok Tercüme olarak, uzman tercümanlar, teknik uzmanlar ve profesyonellerden oluşan bir ekiple, kapsamlı bir hizmeti uygun fiyatlarla sunuyoruz.

URDUCA REDAKSİYON –  PROOFREADING
Redaksiyon sözlük anlamı olarak; yazılmış bir metnin gereken düzenlemelerini yaparak yayıma hazır hale getirmektir. Daha önce başka kurum ya da kişilerce çevirisi yapılmış akademik makale, olgu sunumu, tez ve her türlü belgenin; terim kontrolü, dil bilgisi veya sayfa biçimi yönünden elden geçirilmesi işlemidir. Bozok Tercüme olarak, uygun fiyat ve yüksek kalite garantisi ile Urduca Redaksiyon hizmeti vermekteyiz.

 

 


Ankara

Meşrutiyet Mah, Meşrutiyet Cad.
No: 11 Daire: 12, Kat: 3, Kızılay/Ankara
TEL: +90 312 425 01 75
GSM: +90 537 215 81 48

İstanbul

Levent 199 Plaza Esentepe Mah. Büyükdere Cad.
No: 199 Şişli - İstanbul
TEL : +90 212 403 54 80
GSM: +90 537 215 81 48

Bursa

Fatih Sultan Mehmet Bulvarı Cumhuriyet Mahallesi
Cadde224 Sitesi A Blok No.41/A Nilüfer – Bursa
TEL : +90 224 909 81 17
GSM: +90 537 215 81 48


+