İSVEÇÇE TERCÜME / İSVEÇÇE ÇEVİRİ

İsveççe, Hint-Avrupa grubundan Cermen dil ailesindendir. İskandinav ülkesi olan İsveç’in ve Finlandiya’nın bazı bölgelerinde konuşulmaktadır. On milyona yakın kişi tarafından konuşmakta olan İsveççe, İsveç’in resmi dili olmakla birlikte Finlandiya’da da ikinci resmi dil olarak kullanılmaktadır.

İsveççe Türkçe tüm konularda tercüme hizmeti veren Bozok Tercüme, İsveççe Tercüme İstanbul ve İsveççe Tercüme Ankara şubeleri başta olmak üzere, Türkiye’nin her yerine bu hizmeti vermektedir. İsveççe Çevirisi yapılacak belgelerinizi ister elden teslim etmek suretiyle, isterseniz mail yoluyla bize ulaştırarak İsveççe Çeviri hizmeti alabilirsiniz. Sizin adınıza Noter Onayı ve gerekli ise Apostil onaylarını da yaparak, adresinize ücretsiz kargo ile gönderebiliriz. Noter Yeminli İsveççe Tercüman kadromuz ile kaliteli hizmeti uygun fiyatlara sunmaktayız.

İsveççe Çeviri, İsveççe Tercüme, İsveççe Yeminli Tercüme, İsveççe Yeminli Çeviri, İsveççe Tercüman Ankara, İsveççe Tercüman İstanbul, İsveççe Noter Yeminli Tercüme, İsveççe Sözlü Tercüme, Kızılay İsveççe Tercüme, İsveççe Tercüme Bürosu

Hukuki tercüme alanında; Ticari Sözleşme ve Anlaşmalar, Vekâletnameler, Hukuki Sözleşme, Mahkeme Kararları, Distribütörlük Sözleşmeleri, Uluslararası Anlaşmalar, Dava Dilekçeleri, Toplantı Tutanakları, Beyanlar, Dilekçeler, Mevzuatlar, Kanunlar, Hukuki Makaleler, Hukuki Yazışmalar ve burada belirtemediğimiz tüm konu başlıklarında İsveççe Hukuki Tercüme hizmeti vermekteyiz.

Ticari Tercüme alanında; İhale Şartnameleri, İhale dokümanları, İhale Dosyaları, Kurumlar Vergisi Beyannameleri, Banka Ekstreleri, Analiz Sertifikaları, Akreditifler, Beyannameler, Bilançolar, Faturalar, Formlar, Gelir Tabloları, Projeler, Resmi Belgeler, Ruhsatlar, Senetler, Sertifikalar, Sigorta Belgeleri, İmza Sirküleri, Sözleşmeler, Ticaret Sicil Gazeteleri ve burada belirtemediğimiz tüm konu başlıklarında İsveççe Ticari Tercüme hizmeti vermekteyiz.

Tıbbi Tercüme alanında; Ameliyat Raporları, Hastane raporları, Hasta raporları, Adli Tıp Raporları, Doktor Raporları, Tıbbi Analiz Raporları, Araştırma Raporları, Bilimsel Tıbbi Makaleler, İlaç katalogları, İlaç Prospektüsleri, Medikal Araç-Gereçler, Reçeteler, Sağlık raporları, Sağlık sertifikaları, Tahlil sonuçları ve burada belirtemediğimiz tüm konu başlıklarında İsveççe Tıbbi Tercüme hizmeti vermekteyiz.

Teknik Tercüme alanında; Teknik Eğitim Tercümesi, Teknik Belge Tercümeleri, Tablo ve Gösterim Tercümeleri, Makine Tercümeleri, Rapor Tercümeleri, Kurulum Tercümeleri, Teknik Sistem Tercümeleri, Deney Tercümeleri, Elektrik /Elektronik Alet Tercümeleri, Lisans ve Patent Tercümeleri, Teknik Şartname Tercümeleri, Teknik – Mekanik Cihaz Tercümeleri ve burada belirtemediğimiz tüm konu başlıklarında İsveççe Teknik Tercüme hizmeti vermekteyiz.

İsveççe Diploma Tercümesi, İsveççe Doğum Belgesi Tercümesi, İsveççe Sertifika Tercümesi, İsveççe Pasaport Tercümesi, İsveççe Transkript Tercümesi, İsveççe Ehliyet Tercümesi, İsveççe İkamet Belgesi Tercümesi gibi bireysel içerikli dokümanlarınızın İsveççe Türkçe  ve Türkçe İsveççe Çevirisi, tarafımızdan yapılmaktadır.

Akademik tercüme alanında; Tez Tercümeleri, Sunum Tercümeleri, Akademik Tercümeler, Araştırma Tercümeleri, Bilimsel Tercümeler, Proje Tercümeleri, Diploma Tercümeleri, Kurs Belgeleri Tercümeleri, Öğrenci Belgeleri Tercümeleri, Sınav Belgeleri Tercümeleri, Okul Evrakları Tercümeleri, Başvuru Evrakları Tercümeleri ve burada belirtemediğimiz tüm konu başlıklarında İsveççe Akademik Tercüme hizmeti vermekteyiz.

Burada başlık olarak belirtemediğimiz tüm konularda ve İsveççe Sözlü Tercüme alanlarında Yeminli İsveççe Tercüman kadromuzla hizmet vermekteyiz.

İsveççe Tercüme Fiyatları, 1000 karakter birim fiyat üzerinden hesaplanmaktadır. İş hacmine göre toplam fiyat üzerinden de değerlendirme yapılabilmektedir. İsveççe Sözlü Tercüme Fiyatları ise, günlük ve saatlik olarak hesaplamaktadır.

 

Etiketler: 

Bozok Yeminli Tercüme Hizmetleri whatsapp numarası