RUSÇA TERCÜME / RUSÇA ÇEVİRİ

Ülkemizde çeviri sektöründe İngilizceden sonra en çok ihtiyaç duyulan dillerden biri olan Rusça, dünyada yaygın kullanılan bir dildir. Rusya federasyonu haricinde eski Sovyet devletlerinde ve kısmen de Balkanlar ve Doğu Avrupa’da kullanılmaktadır. Başka bir ifade ile Asya’nın doğu kıyılarından Avrupa’nın ortalarına kadar olan geniş coğrafyada kullanılan bir dildir. Rusça alfabe kiril alfabesi olarak adlandırılır. Rusça rakamlar latin rakamları ile yazılır.

Rusça Çeviri, Rusça Tercüme, Rusça Yeminli Tercüme, Rusça Tercüme, Rusça Tercüman Ankara, Rusça Tercüman İstanbul, Rusça Teknik Tercüme, Rusça Teknik Çeviri, Rusça Noter Yeminli Tercüme, Rusça Sözlü Tercüme, Kızılay Rusça Tercüme, Rusça Tercüman

Rusça Tercüme kavramı ise geniş bir alana işaret eder. Sadece Rusya Federasyonu değil aynı zamanda Orta Asya Türk Cumhuriyetleri de geçmiş dönemde ve günümüzde de Rusça kullanabildikleri için tüm bu ülkelerden Türkiye’ye gelen belgeler ve Türkiye’den bu ülkelere giden belgeler için Rusça Tercüme gerekeli ve geçerli olabilmektedir.

Özellikle Türk Cumhuriyetlerinden Türkiye’de oturum izni almak için gereken belgelerin Rusça-Türkçe Tercümeleri, vatandaşlık başvurusu için gerekli belgelerin Rusça-Türkçe çevirisi gibi aşağıda daha detaylı belirtilecek tüm dokümanların Rusçadan Türkçeye çevirileri Bozok Yeminli Tercüme tarafındaan yapılmaktadır.

Türkiye’de Evlenmek için Nikah dairelerine sunulması gereken Doğum Belgesi, Bekarlık Belgesi, daha önceden evlilik yapılmış ise Boşanma Kararı belgelerinin ilgili ülke resmi makamları tarafından Apostil onayları yapılmış olarak getirilmesi gereklidir. Bu belgeler Noter Yeminli Rusça Tercüman tarafından tercüme edilerek, ilgili noterden onaylanmalı ve nikah dairesine teslim edilmelidir. Rusça Tercüme Bürosu BursaRusça Tercüme Bürosu Ankara ve Rusça Tercüme Bürosu İstanbul başta olmak üzere tüm Türkiye’de yeminli tercümanlarımızla Rusça-Türkçe tercüme hizmeti vermekteyiz.

Üniversite mezunlarının YÖK denkliği alması için gerekli olan Rusça diploma ve Rusça transkriptlerin de apostil onaylı olarak getirilmesi gereklidir. Bu dokümanların da Rusça Türkçe çevirilerinin yeminli tercümanlar tarafından yapılarak noterden onaylanıp ilgili kuruma ibrazı yapılır.

Türkçe Rusça çeviri alanında ise en çok inşaat sektörü ile alakalı dokümanların çevirileri ile karşılaşmaktayız. Türk inşaat firmaları yatırım alanlarının başında gelen Rusya Federasyonu ve Türk Cumhuriyetleri bölgesi için hazırlanan dokümanlar Türkçe-Rusça çeviri yapılarak ilgili resmi kurumlara ibraz edilir.

Belli başlı olarak belirttiğimiz bu alanların dışında hemen her alanda Rusça-Türkçe çeviriler yapılmaktadır. Bireysel evraklar olarak adlandırabileceğimiz Pasaport, kimlik, diploma, transkript, sertifika, sürücü belgesi gibi birçok doküman;

Sözleşme, Kararlar, Vekaletname, Dava Dilekçeleri, Taahhütname, Beyanname, Yönetmelikler, Mahkeme kararı, gibi Rusça Hukuki Tercüme;

Ameliyat raporları, Doktor raporları, Hasta raporları, İlaç katalogları, İlaç prospektüsleri, Klinik raporlar, Medikal araç-gereçler, Prospektüsler, Reçeteler, Sağlık raporları gibi konu ve belgelerde Rusça Tıbbi Çeviri;

Analiz Sertifikaları, Akreditifler, Beyannameler, Bilançolar, Ekstreler, Faturalar, Gelir tabloları, Kurumlar Vergisi Beyannameleri, İhale dokümanları, İhale Şartnameleri, İhale Dosyaları, Sirküler, Şartnameler, Spesifikasyonlar, Ticaret Sicil Gazeteleri, Yönetmelikler gibi Rusça Ticari Tercüme;

Makine kullanım kılavuzları, Teknik Kitapçık Tercümeleri, Teknik Resim ve Çizim, Kurulum Tercümeleri, Teknik Sistem Tercümeleri, Laboratuar Sistemleri, Teknik Belgeler, Deney Tercümeleri, Raporlar, Elektrik /Elektronik alet tercümeleri, Lisans ve Patent Tercümeleri, Teknik Şartnameler, Teknik – Mekanik Cihaz Tercümeleri gibi Rusça Teknik Tercüme;

Bunlara ilaveten akademik ve edebi alanlarda Rusça tercüme hizmetleri vermekteyiz.

Rusça Sözlü Tercüme ve Rusça Simultane Tercüme hizmetleri de Yeminli tercümanlarımız tarafından verilmektedir.

Rusça Tercüme Fiyatları, belge içerik ve hacmine göre değişiklik gösterebilmektedir. Fiyatlandırma birim üzerinden yapılmakla birlikte, büyük hacimli projelerde toplam fiyatlandırma yapılabilir. Sözlü tercüme ve simultane tercüme fiyatları iş koşullarına göre farklılık arz etmektedir.

 

 

 

 

Etiketler: 

Bozok Yeminli Tercüme Hizmetleri whatsapp numarası