ARAPÇA TERCÜME / ARAPÇA ÇEVİRİ

Hami-Sami dil grubunun Sami koluna mensup bir dildir. Arap yarımadası, Mezopotamya bölgesi, Kuzey Afrika ile az miktarda İran ve Türkiye’de de yerel olarak kullanılan bir dildir. Dünya genelinde oldukça yaygın bir coğrafyada konuşulmaktadır. Kuran dilinin Arapça olması, tüm İslam aleminde Arapçayı öne çıkarmıştır. Türkçeye de oldukça fazla sayıda geçmiş Arapça kökenli kelimeler mevcuttur. Arapça, konuşulduğu ülkelere göre lehçe olarak farklılıklar barındırmakla birlikte standart Arapça, tüm Arapça konuşanlarca anlaşılabilmektedir. Mısır Arapçası, Irak Arapçası, Suriye Arapçası, Yemen Arapçası, Körfez Arapçası, Hicaz Arapçası gibi farklı ülkelerde farklı lehçeler şeklinde kullanılabilmektedir. Sağdan sola doğru yazılır.

Arapça sayılar, Arapça rakamlar: 1-١ , 2- ٢, 3- ٣,  4-  ٤, 5- ٥, 6- ٦, 7- ٧, 8- ٨, 9- ٩, 10- ١.

 

Arapça harfler:

ﺍ Elif ض‎ Dad
ب Be ط Tı
ت Te ظ Zı
ث Se ع Ayn
ج Cim غ Ğayn
ح Ha ف Fe
خ Hı ق Kaf
د Dal ك Kef
ذ Zel ل Lam
ر Ra م Mim
ز Ze ن Nun
س Sin ه He
ش Şin و Vav
ص Sad ي Ye
(ء Hemze)  

Arapça tercümanlık yapmaya yetkili,  yeminli Arapça Tercümanlarımız tarafından Türkiye’nin her yerine hizmet vermekteyiz.

Arapça Tercüman Ankara ofisimizi,  Arapça Tercüman İstanbul ya da Arapça Tercüman Bursa ofisimizi arayarak, tüm tercüme işleriniz için danışmanlık ve fiyat teklifi alabilirsiniz.

ARAPÇA-TÜRKÇE / TÜRKÇE-ARAPÇA TIBBİ TERCÜME

Tıbbi çeviri, çeviriler arasında belki de en uzmanlık gerektiren birimdir. Tıp alanında hekim, akademisyen, ecza ve medikal konulara hakim profesyonel Yeminli Arapça Tercümanlarımız tarafından gerçekleştirilen çeviri hizmetlerimizdir.

Ameliyat raporları Adli tıp raporları Doktor raporları
Analiz raporları Araştırma raporları Bilimsel çalışmalar
Bilimsel makaleler Bilimsel raporlar Hasta raporları
İlaç prospektüsleri Klinik deneyler Klinik raporlar
Medikal araç-gereçler Medikal cihazlar Medikal yayınlar
Prospektüsler Sağlık raporları Sağlık sertifikaları
Tahlil sonuçları Tanı-Tedavi Tıbbi araç – gereçler
Tıbbi belgeler Tıbbi makaleler Tıbbi uygulamalar
Tıp kitapları Uzman raporları  

gibi burada belirtemediğimiz konu ve belgelerde Arapça-Türkçe ve Türkçe Arapça Tıbbi Çeviri -Tercüme hizmeti vermekteyiz.

ARAPÇA-TÜRKÇE / TÜRKÇE-ARAPÇA HUKUKİ TERCÜME

Ulusal ve Uluslararası hukuk konusunda uzman hukukçu Yeminli Arapça Tercüman tarafından verilen yazılı tercüme hizmetleridir. Arapça Hukuki Tercüme yapılan bazı doküman başlıkları

Hukuki ve Ticari Sözleşmeler Mahkeme Kararları Vekâletnameler
Uluslararası Anlaşmalar Mevzuatlar Yönetmelikler
Distribütörlük Sözleşmeleri Anlaşmalar Dava Dilekçeleri
Toplantı Tutanakları Beyanlar İlamlar
Mevzuatlar Kanunlar Şartnameler
Genelgeler Hukuki metinler Hukuki makaleler
Hukuki yazışmalar Raporlar Tebliğler
Tutanaklar Veraset İlamları Yasalar

ARAPÇA-TÜRKÇE / TÜRKÇE-ARAPÇA TİCARİ TERCÜME

Ticari anlaşma, distribütörlük sözleşmeleri, tip sözleşmesi, ortak girişim ve anlaşmaları, acentelik ve temsilcilik anlaşmaları, bağlayıcı hukuki tercümelerinizi çok önem arz etmektedir. Yanlış bir çeviri siz ve muhatabınızı yasalar önünde zor durumda bırakabilir.

Analiz Sertifikaları Akreditifler Anlaşmalar
Beyannameler Bilançolar Dokümanlar
Ekstreler Faturalar Gelir tabloları
İbranameler İhale dokümanları Kurumlar Vergisi Beyannameleri
İhale Şartnameleri İhale Dosyaları Konşimento Kontratları
Kurul kararları Mizan Mukaveleler
Muvafakatnameler Sertifikalar Sirküler
Senetler Sözleşmeler Spesifikasyonlar
Taahhütnameler Tüzükler Temliknameler
Ticaret Sicil Gazeteleri    

Yönetmelikler gibi konu ve belgelerde Arapça-Türkçe ve Türkçe Arapça Ticari Çeviri -Tercüme hizmetleri vermekteyiz.

ARAPÇA-TÜRKÇE / TÜRKÇE-ARAPÇA TEKNİK TERCÜME

Teknik Çeviri hizmeti uzmanlık gerektiren bir konudur. Bozok Tercüme bünyesinde  bulunan akademisyen, mühendis, ilgili teknik konusunda uzman, Arapça Teknik Tercüman ekibimiz tarafından sunulan tercüme hizmetidir.

Teknik Arapça Tercüme konu başlıklarından bazıları şunlardır:

Makine Tercümeleri Teknik Kitapçık Tercümeleri Teknik Resim ve Çizim Tercümeleri
Kurulum Tercümeleri Teknik Sistem Tercümeleri Laboratuvar Sistemleri
Teknik Eğitim Tercümesi Teknik Belge Tercümeleri Deney Tercümeleri
Rapor Tercümeleri Elektrik /Elektronik alet tercümeleri Lisans ve Patent Tercümeleri
Teknik – Mekanik Cihaz Tercümeleri Teknik Şartname Tercümeleri  

Diploma tercümesi, Transkript tercümesi, Pasaport tercümesi, Nüfus kayıt örneği tercümesi, İkametgah belgesi tercümesi, Kimlik belgesi tercümesi gibi bireysel evrakların Arapça Türkçe çeviri ve Türkçe Arapça çevirileri Noter Yeminli Arapça Tercümanlarımız tarafından yapılmaktadır.

Arapça Sözlü Tercüme ve Refakat hizmetleri yanında Arapça Simultane Tercüme hizmeti de verilmektedir. Toplantılar, Yabancı uyruklu misafir ağırlama, Fuar katılımları, Basın toplantıları gibi tüm ticari ve özel görüşmelerinizde profesyonel tercümanlarımız tarafından hizmet sağlanmaktadır.

Arapça Tercüme fiyatlandırması 1000 karakter (boşluksuz) harf üzerinden yapılmaktadır. Buna göre her bir 1000 karakter 1 sayfaya tekabül etmektedir. Bin karakterden az olan çeviriler de 1 sayfa olarak değerlendirilir.

Arapça Tercümeleriniz için, Bozok Tercüme iletişim adreslerinden bizimle irtibata geçip fiyat teklifi alabilirsiniz.

Bozok Tercüme, Arapça Noter Yeminli

Etiketler: Arapça Çeviri Arapça Tercüme Arapça Yeminli Tercüme Arapça Tercüme Bürosu Arapça Tercüman Ankara Arapça Tercüman İstanbul Arapça Teknik Tercüme Arapça Teknik Çeviri Arapça Noter Yeminli Tercüme Arapça Sözlü Tercüme Arapça Tercüme Ofisi Kızılay Arapça Tercüme

Bozok Yeminli Tercüme Hizmetleri whatsapp numarası